top of page

Vad är VR

VR står för Virtual Reality (virtuell verklighet). VR är en datorsimulerad miljö som varken är fiktiv eller baserat på verkligen miljöer. För att kunna se dessa digitala miljöer, behövs ett VR-headset (även kallat VR-glasögon) som är fastspänt framför dina ögon. Inuti VR-headseten finns en skärm som visar de olika miljöerna. När du rör ditt huvud agerar sensorerna i headsetet enligt dina rörelser och reflekteras sedan i den digitala miljön som du ser på skärmen.

Hur är VR en effektiv del av behandlingen? 

Bevisen visar entydigt att VR tillhandahåller ökad kvalité och effektivitet jämfört med terapi utan. Genom VR kan vårdaren vara närvarande när patienten exponeras till situationer och miljöer där patientens problem uppkommer. På detta sätt får vårdaren trovärdig information om patientens betéende i den givna situationen. VR-terapi är ett effektivt komplement till traditionell terapi då exponeringen sker säkert i behandlingsrummet utan några praktiska hinder som annars uppstår vid exponering av exempelvis flygrädsla, beroenden eller fobier. 

Hur är VR annorlunda jämfört med exponeringsterapi?

Personer som lider av specifika fobier är ofta rädda att konfrontera dem. Detta resulterar i att de inte söker hjälp eller att de avslutar pågående behandling. VR-terapi ger vårdaren och patienten mer kontroll över vad terapisessionen och exponeringen ska inkludera, vilket möjliggör vårdaren till att kunna skräddarsy det enligt patients individuella behov. Följaktligen betyder detta att patienten kan uppleva exponeringen i en säkrare miljö. Det innebär även möjlighet till att kunna ändra miljöerna bortom de fysiska begränsningarna som uppkommer i verkliga situationer. På detta sätt kan resultat som annars är svåra att uppnå genom exponeringsterapi i verkliga livet, uppnås med hjälp av VR-terapi.  

Vilka är fördelarna med VR-terapi?

Klicka här för att läsa om de olika fördelarna med VR-terapi. 

Vad behöver jag för att komma igång? 

För att komma igång behöver ni VR-utrustning och behandlingsprogram. Om du redan har ett VR-headset, behöver ni bara beställa behandlingsprogrammen. 

Vad kan behandlas med VR-terapi?

Vi har behandlingsprogram för fobier, beroenden, stress/ångest, fysioterapi och olika typer av ätstörningar. Klicka här för att läsa mer om de olika programmen. 

Hur fungerar det för patienter som använder glasögon?

Patienter med synnedsättning och som vanligtvis använder glasögon, rekommenderas att använda dessa även under behandlingstillfällena. Våra VR-headset är justerbara med plats för användning av glasögon, med undantag för de med mycket stora bågar. Om det är möjligt rekommenderas linser till förmån för bekvämlighet. 

Finnsd det några risker med VR-terapi?

Vissa patienter kan uppleva rörelsesjuka, yrsel, huvudvärk eller liknande symptom under en session med ett VR-headset. Om något av dessa symtom uppstår ska patienten informera vårdaren och ta en paus eller byta till en mer lättsam miljö, beroende på situationen. De flesta patienter som upplever dessa symtom blir oftast mer och mer vana vid miljöerna och därmed minskar symptomen ofta vid upprepade terapisessioner. 

Hur länge kan man använda VR-headset?

Tiden man kan använda ett VR-headset är individuellt. Vissa kan uppleva rörelsesjuka eller yrsel under en viss typ av användning. VR-upplevelserna är dock gjorda för att vara milda och lättsamma i största möjliga utsträckning och för de flesta individer är det problem som minskar omedelbart. Det viktigaste är att utrustningen kalibreras korrekt och at VR-headsetet sätts på ordentligt.

Vem kan genomföra VR-terapi?

Vi levererar våra VR-behandlingsprogram och utrustning till terapeuter, privata kliniker, sjukhus och universitet. 

Hur kontaktar jag kundservice? 

Om du har fler frågor var snäll och kontakta oss på: contact@nordicpsychology.com

bottom of page